ممکن است که زندگیتان را در راه قمار ببازید؟

پیامدهای عظیم - مشاوره معقول

آیا شخصی را میشناسید که بیش از حد قمار کند؟

مشکلات ناشی از قمار غالبا با احسا شرمندگی همراه هستند که باعث ایجاد زندگی دوگانه و دروغگویی میشوند. به همین دلیل، بسیاری از دوستان و بستگان پس از مدتی طولانی تازه متوجه میشوند که مشکلی وجود دارد. این باعث ایجاد واکنشها و تأثیرات زنجیرهای فراوانی میشود، و به همین دلیل حل مشکل سختتر می شود.

وقتی که درآمد خانواده مشخص نیست و جمع نمیشود ممکن است شما مشکوک شوید؛ وقتی که شخص علاقه زیادی به شرطبندی نشان میدهد و حساب و کتابها با هم جور در نمیآیند. شاید شما تغییری در رفتار یا خلق و خوی او احساس کنید؟

هر یک از 48000 فرد معتاد قمار غالبا بین هشت تا 10 دوست و خویشاوند دارد که آنها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. علاوه بر این 84000 شخص دیگر نیز وجود دارند که نمی توانند قمارهای خود را کنترل کنند. اگر این قماربازها نیز کنترل رفتار خود را از دست دهند این پدیده شمار بسیار بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بنابر این دلایل، بسیار مهم است که از مشکلات قمار و اعتیاد به آن جلوگیری کنیم و بر آنها غلبه کنیم.

راهنمایی برای دوستان و بستگان

فولدر مخصوص دوستان و بستگان را دانلود کنید

یک رابطه دلیل آن را توضیح میدهد

در مورد آن صحبت کنید

یک امام جماعت در مورد اعتیاد به قمار صحبت میکند.

بهتر است در مرحلهای که شخص احساس میکند به شدت به قمار گرایش پیدا کرده برای او کاری بکنید. قبل از اینکه مشکل ایجاد شود. قبل از اینکه به عواقب ناگوار آن دچار شود. شاید قبل از آنکه خود قمارباز متوجه شود که دچار مشکل شده است.

بیشتر افراد میتوانند کنترل قماربازی خود را به دست بگیرند و زندگی خود نجات دهند. ما میدانیم که صحبت کردن در مورد مشکلتان به نفع شما است. راه نجات کمک گرفتن از دیگران است. بنابراین، اگرچه این کار آسان نیست، در مورد مشکل خود با کسی صحبت کنید: یکی از اعضای خانواده، دوستان، پزشک یا یک رهبر مذهبی.

معالجه به شما کمک می کند که بر اعتیاد به قمار غلبه کنید.

60% افراد دوباره به طور کامل کنترل خود را به دست می آورند*

30% از افراد کمتر به سوی قمار برمیگردند*

10% افراد نیازمند کمک بیشتر هستند*

68% کسانی که درخواست کمک میکنند بیش از چهارسال با این مشكل روبرو بودهاند*

هرچه زمان بیشتری بگذرد، مشکل شما بدتر میشود. ممکن است برای یک شخص بسیار سخت باشد که به تنهایی مشکل قمار خود را حل کند. بیشتر افراد به حمایت نیاز دارند و بسیاری نیز به کمک متخصصین احتیاج دارند..

ما امیدواریم که شما جرأت و دانش لازم را به دست بیاورید تا تابوها را بشکنید و به اعتیاد به قمار پایان دهید.

*بر اساس اطلاعات مشتریان CfL

به دنبال معالجه و دریافت کمک و راهنمایی بگردید

مرکز لودومانی - Center for Ludomani (CfL=مرکز ویژه معتادان قمار) خدمات حمایتی تخصصی به معتادان قمار و دوستان و بستگان آنها ارائه میدهد.

ما به افراد کمک می کنیم که کنترل قماربازی خود را به دست بگیرند و زندگی خود نجات دهند.

دوره معالجه شامل 10 جلسه مجزا میباشد. یک درمانگر برای هر دوره تعیین میشود هر جلسه 45 دقیقه طول میکشد. همچنین امکان برگزاری جلسه در محل سکونت مقدور میباشد.

تمامی کسانی که در مرکز هستند موظفند که اسرار افراد را حفظ کنند و تمامی اطلاعاتی که رد و بدل میشود محرمانه خواهد بود.

امروز با ما تماس بگیرید تا یک وقت ملاقات بگیرید یا سؤال خود را از ما بپرسید و راهنمایی دریافت کنید: 70 11 18 10.

به دنبال معالجه و دریافت کمک و راهنمایی بگردید

”من زندگیام را نجات دادم”

قمارباز سابق

«من تست اعتیاد به قمار را انجام دادم و به چیزهای زیادی پی بردم که مشابه به نظر میرسیدند. این برای من یک نقطه عطف بود. حالا خیلی به ندرت شرطبندی میکنم.»

- قمارباز تحت کنترل